1-1240.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Javna Ustanova Centar za dnevni boravak
Opština Danilovgrad
slajd-2.jpeg
JU Centar za dnevni boravak djece sa
smetnjama u razvoju i odraslih lica
sa invaliditetom u opštini Danilovgrad
Slide
PlayPlay
previous arrow
next arrow

Međunarodni Dan svjesnosti o osobama iz autističnog spektra

IMG 20240402 085421 791

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 2. april za Svjetski dan svijesti o autizmu 2007. godine. Od tada, Ujedinjene nacije obiljeležavaju ovaj dan da afirmišu i promovišu potpuno ostvarivanje svih ljudskih prava i osnovnih sloboda za osobe sa autizmom.

JU Centar za dnevni boravak djece sa smetnjama u razvoju i odraslih lica sa invaliditetom ovaj dan obilježava sa posebnim akcenom na podizanje svijesti o razumijevanju osoba sa autizmom.

U saradnji sa Opštinom Danilovgrad i JPU "Irena Radović", pušteni su svijetlo plavi baloni na Trgu Golootočkih žrtava.

Cilj  je skrenuti pažnju javnosti na ovu pojavu i poteškoće na koje nailaze osobe sa autizmom, kao i njihove porodice.

Registarski podaci

Registarski broj: 80027368

Pretežna djelatnost: 8891

PIB: 03157989

 

DANILOVGRAD

Adresa

ulica: Jefta Šćepanovića-Čaja bb.

81410 Danilovgrad

Crna Gora

Donirajte

Žiro-račun:

520000000002095372

Hipotekarna banka AD


Devizni račun:

Instrukcije za plaćanje iz inostranstva:

IBAN : ME25520042000000996881

SWIFT: HBBAMEPGXXX

Hipotekarna banka AD